De Jager Product :: ontwikkeling & realisatie

 

 

 

 

 

 

 

 De Jager Product :: ontwikkeling & realisatie

 

De Jager Product werkt sinds 1991 als onafhankelijk productontwikkelaar voor meubels, displays, verlichting en one-off projecten.
Productontwikkeling is als vertalen. Het idee van de ontwerper moet vertaald worden in een product dat industrieel vervaardigd kan worden., of dat nu een gelimiteerde oplage is of massa productie. In samenwerking met de ontwerper en het bedrijf dat het uiteindelijke product op de markt brengt, worden beslissingen genomen over onder meer productiemethode, materiaalkeuze en verpakking; er moeten toeleveranciers worden gevonden en prototypes worden gemaakt.
Voor sommige opdrachtgevers echter, stopt dit proces niet waar serieproductie begint. Voor dergelijke bedrijven levert De Jager Product kant en klaar producten aan zijn klanten.
De Jager Product heeft ervaring in een breed scala projecten met een grote diversiteit aan Nederlandse en internationaal bekende ontwerpers en bedrijven, zoals Michael Young, Wiebe Boonstra (Dumoffice), Piet Hein Eek, Kuno Nussli, Ron Arad, moooi, Auping, Kembo en Zydante.

Since 1991, De Jager Product has been operating as an independent product developer for furniture, displays, lighting and one-off projects.
Product developing is like translating. The designer's idea has to be translated into a product that can be made industrially. Whether in limited batch production or mass production. In co-operation with the designer and the company that markets the final products, decisions have to be taken on issues like production methods, choice of materials and packaging; suppliers have to be found and prototypes created.
For some clients, however, the process does not stop where mass production starts. For these companies, De Jager Product delivers a finished product to its clients, ready to be sold to their customers
De Jager Product has worked on a diverse range of projects with a wide variety of Dutch and international-renowned designers and companies such as Michael Young, Wiebe Boonstra (Dumoffice), Piet Hein Eek, Kuno Nussli, Ron Arad, moooi, Auping, Kembo and Zydante
.

 


 

 

 

 

© 2008 De Jager Product - http://www.dejagerproduct.com